Inner Chains İndir

19 Mayıs 2017

Birkaç milyon yıllık biyomekanik evrimden sonra insanlık bir kez daha ekosistemin önemli bir parçası oldu. Bununla birlikte, gelişmiş bir gelişme aşamasına geri dönmedi. Sonuç olarak, kendi tarihe habersiz olan insan ırkı, güçlü teknolojiyi elinde bulundurarak tam olarak kavrayamaz veya kontrol edemez. İç Zincirler dünyasında yaşayan insanlar bu durumu kabul ediliyor ve gezegenin kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaya odaklanıyorlar. Ayrıca bin yıl boyunca değişmeyen bir şey var: insanlar hala temel sosyal konulara, örneğin inanç, baskınlık, baskı ve manipülasyona maruz kalıyorlar. Bu, birden fazla kastın ortaya çıkmasına ve dolayısıyla belirli bir grubun egemenliğine yol açtı. İlk önce bu mekanizmaları keşfedip, güç kazanmalarına yardımcı olan onları iyi kullanmayı öğrendiler. Diğerleri göndermek zorundaydı.

Bir yanıt yazın